Игри

Информация за страница Преводи

   Най-разпространени са онези преводи, които се отнасят за чуждите езици. Ако владеем поне няколко от тях, можем лесно да съчетаваме познанията си в преводачески фирми, които наемат служители на хонорар, за да им помагат в кореспонденцията с чужди клиенти. Независимо дали диалогът се води под устна или писмена форма, липсата на знания по език е сериозна бариера, която не може да се преодолее без чужда помощ. И тъй като незнаещият езици, а заемащ в същото време ръководни постове няма време да посещава курсове, обикновено се разчита на наемането на служители. Преди да постъпят на работа в такава фирма, всички кандидати преминават през предварителни разговори и интервюта, така че да се отсеят възможно най-добрите и надеждни кадри. Препоръчително е освен това служителят да има опит от предишна подобна работа, както и да представи препоръка от вече бившите си работодатели. Това му дава сериозно предимство пред останалите кандидати за преводаческата позиция.

    Учениците в много от своите часове по чужди езици постоянно биват антажирани с преводи на текстове, а за домашно вкъщи нерядко им се дават и упражнения с обратен превод. В основата си това занимание се състои в превеждането на текста, но без да си помагаме с речници или други средства при евентуалното непознаване на думи и изрази. Но докато вкъщи обикновено учителят няма как да наложи контрол дали това изискване се спазва, то по време на контролни той единствен може да определя правилата на превода. По принцип на повечето хора им е много по-лесно да превеждат от чужд език на своя роден, докато при обратната връзка настъпват известни затруднения. Това се дължи на факта, че познаваме отлично езика, на който говорим, а при чуждия невинаги изразите се превеждат еквивалентно. Ето защо нивото на знания се проверява именно по този начин, а не обратното – така могат да проличат евентуални слабости, на които да се наблегне с цел подобряване на знанията. Но независимо колко често превеждаме и дали го правим вкъщи, в училище или на друго място, един от най-добрите начини да усвоим международните езици  е като посещаваме различни държави и си осигурим достатъчно дълъг престой там.

   Студентските бригади са само един от вариантите за младите хора, а програмите Еразъм на разменни начала също са доста предпочитани. При тях студентът избира дадена европейска дестинация съгласно условията на програмата и може да остане там един или два семестъра, като последното се равнява на цяла учебна година. Там обучението му протича изцяло на езика, който се говори в държавата или в най-добрия случай на английски, от който да се правят преводи изглежда най-лесно за всички предвид масовостта на този език. Такива посещения ни помагат много да научим езиците и да си подобрим нивото, което може да има решаващо значение, ако един ден решим да кандидатстваме за работа на позиция, изискваща знаенето на поне два езика. Днес английският вече не е никакво предимство, а за сметка на това се набляга на по-рядко говорими езици като тези от скандинавските страни или пък тези, разположени в Азия.

eXTReMe Tracker